GINOP-4.1.4-19-2021-04002

Komplex energetikai fejlesztés a FöldgépTrans Kft. épületén


Pályázó neve: FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezése: Komplex energetikai fejlesztés a FöldgépTrans Kft. épületén
Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása
Megítélt támogatási összeg: 32 031 950 Ft
Projekt összköltség: 58 239 910 Ft
Támogatás aránya: 55%
Projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.09.30.

A projekt keretében komplex energetikai fejlesztés valósult meg. 50,56 kW névleges teljesítményű napelemes rendszert telepítettünk: beszerzésre került 128 db Viessmann Vitovolt 395 Wp napelem, és 2 db Fronius Eco 25.0-3-S típusú inverter. Minden külső határoló elemet leszigetelünk vagy cseréltünk, új 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettünk be. Ezekkel a projektelemekkel jelentősen csökkentjük az épület hőveszteségét.

A fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje keretében a meglévő elavult nyílászárók cseréje összesen 79,6618 m2 mennyiségben valósult meg. Hőszivattyú rendszer telepítése kültéri egység háromfázisú inverteres levegő-víz hőszivattyú megoldással, gyárilag integrált kaszkádszabályzóval. A belső hőleadást oldalfali fan-coil biztosítja, mely fűtés -hűtést is ellátja. Egyúttal a split klímás hűtési rendszer elbontásra került. 2 db Hőszivattyú rendszer telepítése (23 kW, Hűtő-Fűtő) történt, 1 db Hőszivattyú rendszer telepítése (14 kW,Hűtő-Fűtő)
Fűtés-korszerűsítés: Hőközpont szerelés, átalakítás (osztó-gyűjtő, keringető szivattyúk, csőhálózatok, puffer tartály, stb. kiépítése a fűtési osztók rákötésével) Galetti fan-coil 3 db szerelvényekkel, bekötésssel, csőszereléssel, Vezérlés kiépítés, Fan-Coilos fűtés. Szendvicspanel függőleges és vízszintes szigetelés is megvalósult az épületen.

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2019-01897

PEAS Vállalatirányítási Rendszer bevezetése a FöldgépTrans Kft.-nél


Pályázó neve: FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezése: PEAS vállalatirányítási rendszer bevezetése a FöldgépTrans Kft-nél.
Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-3.2.2-8-2-4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
Megítélt összeg: 15 986 800 Ft
Megítélt kölcsön összege: 19 983 500 Ft
Támogatás aránya: 40%
Projekt megvalósítás vége: 2020.12.22.

A FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. sikeresen pályázott a „GINOP-3.2.2-8-2-4-16 -Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása”című felhívásra.

A projekt keretében a PEAS Vállalatirányítási Rendszer és új honlap kerül beszerzésre, melyek javítják a vállalkozás információs-technológiai felkészültségét, versenyképességét. A PEAS egy webböngészőben futó integrált vállalatirányítási rendszer. Moduljai között megtalálható minden olyan funkció, amely egy vállalat napi operatív működését és a stratégiai döntéstámogatást költséghatékonyan szolgálja. A Földgéptrans Kft. a PEAS bevezetése által vállalati komplex infokommunikációs fejlesztést hajt végre, mely kiterjed az alábbi célterületekre és az azokat lefedő modulok bevezetésére:

Vállalati CRM, értékesítés terület; Gyártási terület; Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés; Kontrolling és döntéstámogatás; Beszerzési, logisztikai terület; Táv- és csoportmunka támogatás; Pénzügyi, számviteli terület; Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow); Elektronikus iratkezelési megoldás; Tudásmenedzsment specializált megoldás; Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás.

A PEAS Vállalatirányítási Rendszer követi a „zöld IT”-re vonatkozó ajánlásokat: támogatja a papír nélküli munkát, az e-számlázást, a digitális dokumentumkezelést és -adattovábbítási szabványokat, mobil eszközökön is egyszerűen elérhető. A rendszer telepítését és bevezetését az IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft. biztosítja.

GINOP-5.2.4-19-2020-00327

Gyakornoki program bevezetése a Földgéptrans Kft.-nél


Pályázó neve: FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezése: Gyakornoki program bevezetése a FöldgépTrans Kft-nél.
Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-5.2.4-19 - Új gyakornoki program
Megítélt összeg: 4 032 000 Ft
Támogatás aránya: 100%
Forrás: ESZA
Megvalósítás tervezett vége: 2021.02.12

A Földgép Trans Kft. szegedi székhelyű vállalkozás, mely az építőipar területén tevékenykedik. Fő profilja építési területek előkészítése, területalapozások, útépítés. Az elmúlt évek során az építőipar fellendülése a pályázó cég életében is a megrendelések számának növekedését vonta maga után. Magas minőségi szolgáltatás nyújtásával megalapozta piaci helyzetét. A cég stabil munkahelyet, biztos megélhetést jelent az itt dolgozó kollektívának.


A cég teljes mértékben alkalmas tanulói gyakorlati helynek, felszereltsége, illetve a munkatársak szakmai tapasztalata, felkészültsége miatt. A gyakornoki programban való részvétel célja kettős, egyrészt a megrendelések számának növekedése újabb munkaerő felvételt tesz szükségessé, másrészt a cég vezetése fontosnak tartja a szakmai utánpótlás gyakorlati képzését. A projektben felhasználni kívánt költségelemek 1 fő gyakornok foglalkoztatása 6 hónapon keresztül; 1 fő vállalati kapcsolattartó biztosítása 6 hónapon keresztül; az új munkahely kialakításához szükséges eszköz beszerzése.


GINOP-1.2.8-20-2020-00229

Eszközbeszerzés a FöldgépTrans Kft.-nél


Pályázó neve: FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt megnevezése: Eszközbeszerzés a FöldgépTrans Kft.-nél
Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-1.2.8-20 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
Megítélt összeg: 26 500 000 Ft
Projekt összköltség: 40 714 286 Ft
Támogatás aránya: 65%
Megvalósítás tervezett vége: 2021.07.01

A projekt keretén belül 1 db Doosan DX170W-5 gumikerekes kotró kerül beszerzésre. A beszerzésre kerülő gép szorosan kapcsolódik a pályázó cég tevékenységéhez. A beszerzéssel hatékonyabbá válik az építési törmelékek mozgatása, teherautóra helyezése. A folyamat felgyorsítja a további tevékenységeket, például az útalapok feltöltését, egyéb terület rendezési feladatok elvégzését.

GINOP-8.3.5-18/B

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram


Adós neve: FöldgépTrans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A Hitelprogram azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B
A Kölcsön összege: 25 000 000 Ft

Forgóeszköz finanszírozás rövid megnevezése, célja: Mikro-, kis- és középvállalkozások technikai korszerűsítése c. hitelprogram működési költség finanszírozás

Forgóeszköz finanszírozás rövid bemutatása: A kölcsön segítségével célunk a FöldgépTrans Kft. szolgáltatásfejlesztése (készlet finanszírozás)
Részletekért kattintson a projekt azonosítószámára!